Naar Boven
Disclaimer
dinsdag maart 09, 2021

L.M.B. D.I.G.O. b.v.
Boddens Hosangweg 51
2481 KX Woubrugge
Tel. 0172-518139


 

L.M.B. BOER b.v.
Hoenkoopse Buurtweg 28
2851 AK Haastrecht
Tel. 0182-383932
 

 

KEURMERK VEILIGHEID:  VA-KEUR (Veiligheid Arbeidsmiddelen)   


VA-Keur is de periodieke veiligheidskeuring voor arbeidsmiddelen. Deze veiligheidskeuring wordt uitgevoerd door mechanisatiebedrijven, die zijn aangesloten bij brancheorganisatie Fedecom. Arbeidsmiddelen zijn gereedschap, machines en werktuigen in de landbouw-, tuin & park-, intern transport- en industriesector.

•         Eén keurmerk voor al uw arbeidsmiddelen
•         Een completere keuring
•         Gedigitaliseerde en inzichtelijke rapportage   

Waarom keuren?
De belangrijkste redenen zijn:
•         Investering in veiligheid van de medewerkers;
•         De Arbowet verplicht een periodieke keuring;
•         Niet keuren is beboetbaar

Investering in veiligheid
Machines, werktuigen en gereedschap slijten bij gebruik. Het laten keuren van deze arbeidsmiddelen is dus belangrijk. Daarom stelt de overheid het ook verplicht. Daarnaast verlengt een keuring vaak de levensduur van de machines. Zie een keuring dus als een investering. En blijkt er iets mis te gaan met het voertuig na de keuring, dan voorkomt u problemen met de verzekering of de arbeidsinspectie.
De voordelen van een periodieke keuring liggen dan ook voor de hand:
•         veiliger arbeidsmiddel
•         veiliger in het verkeer
•         langere levensduur van het arbeidsmiddel.


Arbowet stelt keuring verplicht
Het keuren van arbeidsmiddelen (machines, werktuigen en gereedschap) is verplicht. In de Arbo-wet is sinds 1998 de ‘Richtlijn Arbeidsmiddelen’ opgenomen. Deze regelgeving stelt dat preventieve keuring een betere veiligheid bij machines en apparaten garandeert. Zodra uw arbeidsmiddel een VA-keur keuring heeft doorlopen, voldoet u aan de wet. Bij goedkeuring kunt u een jaar lang verantwoord verder. Op afkeuring moet natuurlijk eerst een reparatie volgen.


Niet keuren is beboetbaar
Er geldt een normbedrag van € 900,- per machine, werktuig , gereedschap of apparaat. Verzekeringsmaatschappijen kunnen het ontbreken van een keuring aangrijpen om aansprakelijkheid af te wijzen. Niet keuren betekent onnodige en onverantwoorde risico’s voor u, uw medewerkers en bijvoorbeeld uw medeweggebruikers.

Veiligheid voor u en uw medewerkers
Het nut van een keuring staat dus buiten kijf. Een keuring is een jaar geldig. Staat de veiligheid van u en uw medewerkers ook hoog op de lijst? Voldoe dan aan alle Arbowetgeving en laat uw arbeidsmiddelen tijdig keuren door een erkend VA-keurbedrijf.


De keurmeesters


Gediplomeerd VA-keurmeester
De hoge kwaliteit van VA-keur is gegarandeerd, doordat deze keuring alleen uitgevoerd wordt door een specifiek opgeleide keurmeester. Deze werkt bij een VCA en CUVM gecertificeerd Fedecom mechanisatiebedrijf. De VA-keurmeester is gediplomeerd. Afhankelijk van zijn kennis en specialisme heeft hij diverse keurmeesteropleidingen gevolgd. Om de keurbevoegdheid te behouden, volgt de keurmeester voor iedere opleiding eens in de drie jaar een opfristraining.


Keuren met uniforme checklists
Per machinetype hanteert de keurmeester een uniforme checklists met aandacht voor veiligheid, technologie en duurzaamheid. De Technische Commissie van VA-keur ziet toe op de inhoudelijke juistheid en de actualiteit van de checklists.


Eén adres voor de keuring van al uw machines
Het VA-keurmerk is breed toepasbaar voor allerhande arbeidsmiddelen:
•         van klein elektrisch – of motor aangedreven handgereedschap, ladders/trappen, steigers, aanhangwagens, werkplaatsapparatuur, 400/380 volts machines, las- en snijapparatuur
•         tot grote machines die worden ingezet in de agrarische sector, de groenvoorziening, de infra- en cultuurtechnische sector en/of de interne transportsector.


KEURMERK KWALITEIT: SKL trekkerkeuring      

SKL (Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek) is een onafhankelijke keuringsinstelling die de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw bevordert en verbetert. De spuit- en trekker-keuring zijn daarvan de bekendste en goed voor jaarlijks respectievelijk 6.000 en 500 keuringen. Een goedgekeurde trekker geeft de minste kans op mankementen en is ook getest op technische prestaties. Dat verkleint de kans op stilstand en onnodige kosten. Goed onderhoud en afstelling heeft een positieve invloed op de levensduur en de restwaarde. Ook is het effect op het brandstofverbruik gunstig. 
 
U wilt uw trekker veilig en efficiënt het hele jaar door inzetten?
 
Laat dan uw trekker keuren bij ons SKL trekkerkeurings-station.
 
Uw trekker wordt dan geïnspecteerd op tal van punten zodat u uw goedgekeurd trekker veilig voor u en uw medeweggebruikers kunt gebruiken. Daarnaast worden ook tal van metingen verricht die een goed beeld geven van de prestaties die uw trekker levert. Door de uitgebreide keuring worden eventuele gebreken vroegtijdig opgespoord en kunnen deze gerepareerd worden tegen lagere kosten en op een tijdstip wat u uitkomt. Laat bijvoorbeeld uw trekker keuren gelijk met een winterbeurt. 
Een goede gebruikte trekker kopen?
 
Vraag een SKL keuringsrapport. 
In dit rapport staan alle prestaties van de trekker duidelijk op een rij. Alle belangrijke zaken zijn gemeten. Alle punten die betrekking hebben op veiligheid en milieu zijn nagekeken. Met de SKL-trekkerkeuring heeft u inzicht in de trekker die u koopt. 
 
                                  

Foto's van ons trekkerkeuringsstation in Woubrugge. 

L.M.B. D.I.G.O. b.v.
Boddens Hosangweg 51
2481 KX Woubrugge
Tel. 0172-518139
Handelsregister Leiden: 28050619

L.M.B. BOER b.v.
Hoenkoopse Buurtweg 28
2851 AK Haastrecht
Tel. 0182-383932
Handelsregister Gouda: 29012599